Datele despre coletul dumneavoastră au fost înregistrate

Vă rugăm să rețineți că statusurile folosite în serviciul nostru sunt universale pentru toți operatorii poștali. Dacă statusul original al operatorului poștal e diferit de cel universal, este echivalent cu statusul serviciului nostru.


Status "Datele despre coletul dumneavoastră au fost înregistrate" assigned to postal item in case if postal operator have data about your item, but still no data about its movement in the system. Generally, this status appears when senders postal operator informs recipients postal operator about receipt of the item

Forums >>>