Produsul expediat nu a ajuns la operatorul poștal

Vă rugăm să rețineți că statusurile folosite în serviciul nostru sunt universale pentru toți operatorii poștali. Dacă statusul original al operatorului poștal e diferit de cel universal, este echivalent cu statusul serviciului nostru.


Status "Produsul expediat nu a ajuns la operatorul poștal" used when sender notified postal operator about postal item, but never brought item to postal service for its delivery. No factual acceptance isseud.

Forums >>>