Oficiu poștal în afara programului. Articol întârziat

Vă rugăm să rețineți că statusurile folosite în serviciul nostru sunt universale pentru toți operatorii poștali. Dacă statusul original al operatorului poștal e diferit de cel universal, este echivalent cu statusul serviciului nostru.


Postal office out of work. Item delayed

Forums >>>