Declarație vamală CN23

Expeditor
Destinatar
Descriere detaliată a conținutului
Referința importatorului
Conținut
  Articol 1 Articol 2 Articol 3 Articol 4
Denumire articol
Cantitate
Greutate Netă
Valoare
Număr tarifar HS
Țara de origine a produselor
Forums >>>